Název firmy:
ROS, a.s.
Sídlo firmy:
Poříčí 124/3
63900 Brno
Právní forma:
Telefon:
+420 530 501 111
Fax:
+420 530 501 151
E-mail:
IČO:
B 1664
Soudní příslušnost:
Brno
DVR:
DIČ:
CZ63472406
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: